řazení:
 celkem položek : 8
 zobrazit:
Jakmile bude položka naskladněna, přijde Vám zpráva.

Zadejte Váš email :
zobrazit pouze položky skladem
katalog : 5503-5148  skupina :
Modul časového zpoždění s relé 1-10s, modul s NE555
Časové relé pro zpožděné připojení, nastavitelné v rozsahu 1–10sec.
Po připojení napájecího napětí se relé spojí po uplynutí 1–10sec.
Vhodné např. pro opožděné připojení subwooferu nebo reprosoustavy.

Specifikace:
napájení 12V
nastavitelná doba zpoždění: 1–10sec
LED indikace připojeného napětí
relé 230V/10A, kontakty NO,NC,COM

cena vč. DPH : 64,-
na prodejně :66,-
sleva : 3,03 %
na objednávku
katalog : 5503-5149  skupina :
Časovač - programovatelný časový spínač s relé
Univerzální časový spínač s releovým výstupem 230VAC/5A a širokou škálou nastavení.

Pracovní režimy:
P1 – po vstupním impulsu je relé sepnuto po nastavenou dobu. Tento režim má ještě další možnosti nastavení:
P1.1 – aktivní pouze první spouštěcí impuls
P1.2 – aktivní každý impuls po uplynutí nastaveného času
P1.3 – první impuls spustí odpočítávání doby sepnutí, dalším impulsem je možno dobu sepnutí zkrátit ještě před uplynutím nastaveného času.
P2 – po vstupním impulsu modul odpočítá nastavenou dobu T1 (parametr "CL"), poté sepne relé na nastavenou dobu T2 (parametr "OP"). Tento cyklus proběhne pouze jednou.
P3.1 – cyklické opakování režimu P2, přičemž počet cyklů je možno nastavit na 1–999 nebo nekonečno (parametr "LOP", nekonečno = — na displeji) První impuls vše spouští, další impuls hodiny odpojí
P3.2 – režim P3.1, avšak není nutno spouštět impulsem. Aktivní je hned po připojení napájení.
P4 – relé sepne náběžnou hranou impulsu a odpočítávání je spuštěnousestupnou hranou impulsu. Tento režim se využívá pro zpožděné vypnutí spotřebičů, např. při osvětlení schodiště

Nastavované parametry:
OP – doba sepnutí relé
CL – doba vypnutí relé
LOP -počet cyklů (1–999× nebo nekonečno – displej ---)
tyto parametry jsou nezávislé, ale sdílí je každý režim, tzn, že v každém režimu budou stejné
CP – vypnutí LED displeje po 5min, pokud nedojde kžádné akci. Nastavený program stále běží. Tuto funkci je možno zapnout nebo zrušit.

Nastavení doby sepnutí a vypnutí:
XX.X = 0,1 – 99,9sec
XXX. = 1 – 999sec
XXX = 1 – 999min
např. pro nastavení času 3,2 sec bude na displeji 03.2
pro nastavování všech parametrů je určeno tlačítko "SET". Krátkým stiskem se aktivuje nastavení parametrů OP, CL a LOP, dlouhým stiskem režimy P1 – P4. Volba se provádí tlačítky "UP" a "DOWN"

Provozní parametry:
Napájecí napětí 6–30V nebo Micro USB 5V
Klidový proud 20mA, v aktivním stavu 50mA
Spouštěcí impuls 3–24V nebo GND(volitelné), modul je vybaven optočlenem
Uchování nastavených parametrů i při vypnutém napájení
Indukace LED pro sepnutý stav
Pracovní teplota –40°C ... 85°C
Rozměry 62x38x17mm

COM je kontakt, který se překlápí mezi NO a NC po přivedení napětí na cívku.
NO je kontakt v klidovém stavu rozpojen proti kontaktu COM
NC je kontakt v klidovém stavu spojen s kontaktem COM

cena vč. DPH : 157,-
na prodejně :163,-
sleva : 3,68 %
na objednávku
katalog : 5503-5151  skupina :
Časový spínač 0-999sec, 0-999min, 0-999hod se dvěma časy
Časový spínač se třemi nastavitelnými intervaly časů a dvěma časovými kanály.
Oba časy lze vzájemně různě kombinovat.

Specifikace:
časový rozsah 0–999sec, 0–999min, 0–999hod, nastavení platípro oba kanály současně
napájení 12V
6 provozních režimů-viz níže
kontakt relé 230VAC/10A nebo 12VDC/20A
rozměry 48x29mm
otvor v panelu 45,5x26mm

Provozní režimy:
P1–0: relé se sepne natrvalo po ulynutí doby T1
P1–1: relé je sepnuto po dobu T1, poté se vypne natrvalo
P1–2: relé se sepne na dobu T2 po uplynutí doby T1, poté je modul v nečinnosti
P1–3: relé je sepnuto po dobu T1, potom je vypnuté po dobu T2 a poté sepne natrvalo
P1–4: relé se cyklicky spíná dobu T2 po uplynutí doby T1 – na začátku cyklu je vypnuto
P1–5: relé se cyklicky spíná na dobu T1 po uplynutí doby T2 – na začátku cyklu je zapnuto

Nastavení časů:
P0–0 – nastavení do módu sekund
P0–1 – nastavení do módu minut
P0–2 – nastavení do módu hodin

Nastavení:
- krátkým stiskemtlačítka SET se aktivuje režim nastavení času:
- T1 – bliká červený displej a šipkama možno nastavit čas T1
- T2 – bliká zelený displej a šipkama je možno nastavit čas T1
uložení nastavených hodnot je umožněno opětovným krátkým stikem SET nebo automaticky po 6sec nečinnosti

- dlouhým stiskem tlačítka SET je umožněno nastavit časové jednotky a provozní režimy:
-P0 – nastavení sec(0) – min(1) – hod(2) pomocí šipek. Nastavení platí pro oba kanály současně
-P1 – nastavení provozních režimů 0–5, viz výše, rovněž pomocí šipek.
uložení nastavených hodnot je umožněno opětovným krátkým stikem SET nebo automaticky po 6sec nečinnosti

Modul nemá samostatné tlačítko Start. Časování startuje připojením vstupního napětí.

cena vč. DPH : 225,-
na prodejně :232,-
sleva : 3,02 %
na objednávku
katalog : 5503-515  skupina :
Časový spínač pro krátké časy s releovým výstupem 230VAC/5A.
Vhodný pro prodloužení doby sepnutí tlačítka v intervalu 0–24sec

Funkce:
Po stisku tlačítka nebo sestupnou hranou vnějšího impulsusepne relé na nastavenou dobu do 24sec. Tuto dobu lze změnit výměnou vnějších součástek (trimr a kondenzátor C2, přičemž platí vzorec: T=1,1RC)

Specifikace:
Napájecí napětí: 5V (micro USB nebo pájecí plošky)
Spouštění tlačítkem nebo vnějším signálem (nízká úroveň)
Trimr pro nastavení doby sepnutí 0–24sec
LED indikátor sepnutého relé
rozměry 54x19x18mm
hmotnost 16g

cena vč. DPH : 69,-
na prodejně :72,-
sleva : 4,17 %
na objednávku
katalog : 5503-5152  skupina :
Časový spínač 2sec-2hod, miniaturní modul
Univerzální miniaturní modul časového spínače pro všestranné použití.

Funkce:
Po stisku vypínače nebo tlačítka SW1 se sestupnou hranou impulsu spustí časovač, který udržuje výstup OUT v aktivním stavu (nízká úroveň=LED svítí).
Po uplynutí nastavené doby se časový spínač vrátí do výchozí polohy a výstup OUT je neaktivní.
Po dobu sepnutí je další spouštěcí signál neaktivní, tzn. neresetuje se odpočítávání času.
Propojkami P1 a P2 lze nastavené časy prodloužit 8×(P1) nebo 64×(P2).
Výsledná doba sepnutí se tedy může prodloužit až na několik dní.

Specifikace:
Napájecí napětí:2–5V
rozsah času sepnutí: 2sec-2hod v základním zapojení
změna času sepnutí změnou odporu R3-viz tabulka
Klidový odběr: <1uA
Odběr modulu v aktivním stavu: <120uA
Zatížitelnost výstupu: odporová zátěž 30mA
rozměry: 12x12mm

cena vč. DPH : 21,-
na prodejně :22,-
sleva : 4,55 %
skladem
katalog : 5503-294  skupina :
INTERVALOVÝ ČASOVÝ SPÍNAČ
(sestavený modul)

Pro všeobecné použití! Spínač puls-pauza se ideálně hodí pro automatizaci různých časových intervalů a pro přerušovaný provoz obvodů a zařízení.

Vlastnosti:
- blikající světlo, výstražné světlo
- spouštění jednotlivých video/foto snímků
- nařízení diaprojektoru
- aplikace pro miniaturní modely
- automatizované testování
- automatizované testy stárnutí

Technické údaje:
- výstupní relé s kontaktem NO/NC: 3A
- nastavení délky trvání pulsu (sepnutí): 0,5 až 5s
- nastavení délky trvání pauzy (rozepnutí): 2,5 až 60s
- napájení: 12VDC/100mA
- rozměry: 40 x 85mm

cena vč. DPH : 413,-
na prodejně :426,-
sleva : 3,05 %
skladem
katalog : 5503-246  skupina :
Sestavený modul časovače 1s-60h s tlačítky START/STOP.
Snadné nastavení.
LED animace během odpočítávání.
START-STOP tlačítka na plošném spoji, nebo svorkovnice pro externí tlačítka.
Po spuštění na další stisk start tlačítka nereaguje, lze jej pouze zastavit, nebo nechat doběhnout.
Možnost automatického startu po připojení napájení.
Ochrana proti náhodnému spuštění nebo zastavení zákmitem napětí na tlačítku.
4 rozsahy pro nastavení času:
* 1-6s
* 1-60s
* 1-60min
* 1-60hodin
Napájení : 12VDC / 100mA
Výstupní relé : 24VAC/DC 3A max.
Rozměry : 70 x 45 x 20mm

cena vč. DPH : 722,-
na prodejně :746,-
sleva : 3,22 %
skladem
katalog : 5503-318  skupina :
ČASOVAČ PULS-PAUZA 1s - 60 h
(sestavený modul)

Vlastnosti:
- široké nastavení časování
- snadné nastavení času
- start: puls nebo pauza
- jediný puls
- smyčka

Použití:
- blikání světel
- přerušovaný provoz bzučáku
- automatické zavlažování
- kropení trávníku
- splachování WC, nebo větrání
- kontrola doby nabíjení baterií
- cyklický provoz zařízení

Technické údaje:
- napájení: 12-24VDC
- reléový výstup: 16A/230VAC max.
- rozměry: 80x45x22 mm
cena vč. DPH : 791,-
na prodejně :817,-
sleva : 3,18 %
dodání:2 týdny